Faaliyetlerimiz

Eğitimler Hakkında 


Merkezimiz uzmanlarınca verilmekte olan eğitimler üniversitemizin öğrenci, mezun ve personelinin kişisel-sosyal, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.


“Yaşayarak öğrenme” ilkesini temel alan eğitimlerimizde görsel sunum, etkileşimli bilgi paylaşımı ve çeşitli uygulamalar yer almaktadır.


Eğitimler, her dönem (güz ve bahar) içerisinde en az ikişer kez başvuruya açılmaktadır. (Vize ve final dönemlerinde eğitim konulmamaktadır.)

Eğitimler, tüm üniversitemiz öğrenci, mezun ve personeline açık ve ücretsizdir.

Kontenjanlar, kullanılan eğitim salonuna göre belirlenmekte olup katılımcı kabulünde başvuru sırası gözetilmektedir.

Eğitimlerin tüm oturumlarına katılanlara Katılım Belgesi verilmektedir. Katılımcılar bu belgelere özgeçmişlerinde yer verebilirler.


Nasıl Faydalanabilirim?

Eğitimler her dönem (güz ve bahar – vize ve final dönemleri hariç-) değişen sayılarda gruplarla açılmaktadır. Duyurusu İstanbul KAGEM ve İstanbul Üniversitesi web sayfalarında ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanmakta, katılımcılar duyuruda yer alan formu doldurarak başvuru yapabilmektedirler.


Hangi Eğitimler Veriliyor?

Çalışma yaşamında ve gündelik yaşamda kullanılabilecek pratik bazı becerileri kazandırmayı hedefleyen bu eğitimler hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer alan linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Öğrenci / Mezun

Akademik Kariyere İlk Adım 

Duyguların Rengi 

Özgüven Geliştirme ve Atılganlık Atölyesi 

Stres Yönetimi 

Takım Çalışması 

Personel

Kişisel Gelişim Eğitimleri 

Pratik İngilizce Sınıfları 


Öğrenci-Mezun

İstanbul Üniversitesi akademik yılı boyunca (vize ve final dönemleri hariç) yabancı dil öğrenen fakat pratik konuşma imkânı bulamayan üniversitemiz öğrenci ve mezunlarına yönelik, öğrendiklerini uygulama ve yabancı dil konuşma ve dinleme becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla haftaiçi her gün değişen gün ve saatlerde herhangi bir kayıt gerektirmeksizin gerçekleştirilmektedir.

Program Merkezimizin ve üniversitemizin web sayfaları ve merkezimin sosyal medya hesaplarında duyurulmaktadır.


Personel

İstanbul Üniversitesi akademik yılı boyunca yabancı dil öğrenen fakat pratik konuşma imkânı bulamayan üniversitemiz personeline yönelik olarak, öğrendiklerini uygulama ve yabancı dil konuşma ve dinleme becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla haftanın bir günü öğle saatinde herhangi bir kayıt gerektirmeksizin gerçekleştirilmektedir.

ZORUNLU STAJ 

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin, kamu ve özel sektördeki iş hayatına hazırlanması için öngörülen bir mesleki uygulamadır. Fakültelere göre tarih aralıkları ve süreleri farklılık göstermektedir. Sigorta primleri üniversite tarafından karşılanmakta olup detaylı bilgiyi fakültelerde görev yapan stajdan sorumlusu ilgili personellerden alabilirsiniz.

GÖNÜLLÜ STAJ 

Üniversitemizde zorunlu staja ek olarak gönüllü staj uygulaması da gerçekleşmektedir. Zorunlu staj yapılan bölümlerde okuyan öğrencilerin staj işlemleri okudukları birimler bünyesinde gerçekleştirilmekte olup bu uygulamalar aynı şekilde devam edecektir.

Üniversitemizde gönüllü staj, kendi girişimleri ile staj bulan öğrencilerin ve İÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ‘Staj Projesi’nde yer alan öğrencilerin katılımı şeklinde yürütülecektir. Hem zorunlu hem de gönüllü staj yapan öğrencilerin sigorta bildirimleri ve prim ödemeleri üniversitemiz tarafından yapılacaktır.

Üniversitemizde fakültelerin uygun gördüğü tarih aralıklarında öğrencilerimizin staj sigortaları karşılanabilecektir.

Kendi İmkanları İle Staj 

Kendi Girişimi ile Gönüllü Staj Yapacak Öğrencilerin Yapması Gerekenler​ 

Öğrenci öncelikle Bölüm Başkanı veya Bölüm Başkanının yetkilendirdiği öğretim elemanlarına staj yapacağı yerin ve tarihin staj yapmak için uygun olup olmadığını sorgulaması gerekmektedir.
Eğer Staj yapacağı yer uygun ise öğrenci Bölüm Başkanından Staja başvurmak için Ek-1 deki evrakı alacaktır.
Öğrenci yazılı onayı aldıktan sonra biriminde stajdan sorumlu idari personelden ya da İÜ Kariyer Merkezi sitesinden staj başvurusu için gerekli evrakları alacaktır.
Öğrenci aldığı belgelerde ki kişisel bilgilerine dair kısımları dolduracaktır.
Daha sonra staj yapacağı kuruma, daha sonrasında da bu onaylı belgeleri Bölüm Başkanı ile Dekanına da onaylatıp bağlı olduğu birimin stajdan sorumlu idari personeline teslim etmekle yükümlüdür.
Stajın bitiminde ise İÜ Kariyer Merkezi sitesinde yer alan anketleri kapalı zarfta İÜ Kariyer Merkezine teslim edecektir.
Tüm evraklar tamamlandıktan sonra bölümünden yıl içerisinde İÜ Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü tarafından imzalanmış Staj Belgesini alacaktır.
 
Gerek kendi girişimi ile gerekse Kariyer Merkezi aracılığı ile staj yapacak öğrenciler staj evraklarını başlangıç tarihinden en az 10 gün öncesinde Fakültesinde stajdan sorumlu idari personele teslim etmek zorundadır. Sigorta girişi için yapılması gereken işlemlerden, staj süresince öğrencinin bağlı olduğu fakültedeki stajdan sorumlu idari personel sorumludur.

GEREKLİ BELGELER


Gerek kendi girişimi ile gerekse Kariyer Merkezi aracılığı ile staj yapacak öğrenciler staj evraklarını başlangıç tarihinden en az 10 gün öncesinde Fakültesinde stajdan sorumlu idari personele teslim etmek zorundadır. Sigorta girişi için yapılması gereken işlemlerden, staj süresince öğrencinin bağlı olduğu fakültedeki stajdan sorumlu idari personel sorumludur.

Kendi girişimi ile staj bulan veya Kariyer Merkezi aracılığı ile staj yapacak olan öğrencilerin gerekli staj evrakları aşağıdaki gibidir;


Staj sigorta işlemi yapacak memurdan alınacak belgeler

  3 Adet staj formu (Fotoğraflı)

  2 Adet SGK Bildirim Formu (Sağlık Yardımı Formu)

  1 Adet Adres Bilgi Formu

  1 Adet Taahhütname

Öğrencinin temin etmesi gerekenler

  2 Adet Vesikalık Resim

  1 Adet Öğrenci Kimlik Fotokopisi

  1 Adet Kimlik Fotokopisi

Bölümden alınacak belgeler

  Staj başlamadan alınması gereken ve staja gidilecek kuruma verilecek evrak

  Staj bittikten teslim edilmesi gereken evraklar (Değerlendirme formları: Öğrencinin staj yaptığı kurumu ve staj yapılan kurumun öğrenciyi değerlendirdiği ve kapalı zarfla öğrenciye vereceği form)


Ek 1: Staja Başvurmak için Bölüm Başkanından Alınacak Form

Ek 2: Zorunlu Birim Dışı Staj Formu

Ek 3: Adres Bilgi Formu

Ek 4: Sağlık Yardımı Formu

Ek 5: Taahütname

 Birim  İlgili  Dahili  Yedek  Dahili 
 Hukuk Fakültesi  Hikmet Külak  10875 Günay Adeka  10883
 Edebiyat Fakültesi  Mehmet Fatih İspir  16006 Vedat Bolat  16006
 Fen Fakültesi  Adnan Akbaş  15354 Filiz Çalık  
 İktisat Fakültesi  Siret Ayaz  11567  
 Orman Fakültesi  Binnaz Yılmaz  25073 Muharrem Tom  25010
 Eczacılık Fakültesi  Şükrü Er  13415
Şerif Kaynar
 13415
 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Özkan Böyük  22546 Fatma Gedikoğlu  22546
 Mühendislik Fakültesi  Melih Özden  17522 Alattin Kılıç  17522
 İşletme Fakültesi  Safiye Meryem Tunç  18381 Vural Şenbaş  18382
 Veteriner Fakültesi  Ahmet Yücel  17009 Ali İhsan Akşahin  17015
 Siyasal Bilgiler Fakültesi Ali Beytül 12230  Hacı Ahmet Yılmaz  12298
 İletişim Fakültesi  Ercan Kıdil  12669 Alican Karahan  12669
 Su Ürünleri Fakültesi  Erkan Baltacı  16420 Recep Neyaman  16407
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi  Yunus Gökdam   Necdet Haklı  
 Sağlık Bilimleri Fakültesi  Ümit Yılmaz  40133 Sadettin İnce  40173
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi  İlkay Kutlu  13130 Zafer Kılıç  13105
 F.N Hemşirelik Fakültesi  Mahide İslamoğlu  27111 Can Nurkan Akbal  27111
 Devlet Konservatuarı  Duran Düz  27212 Nazlı Can  27217
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu  Şinasi Gözçakır   Zeliha Çetinkaya  
 Sağlık Hizmetleri MY  Füsun Dinçer  22254 Lale Kaner 30228
 Sosyal Bilimler MY  Uğur Kılınç  14348 Cemil Koç  14318
 Veteriner Fakültesi MY  Ramazan Akça 17039 Yasin Önder Çiçek  17119
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü  Muhammet Karamanli  32667 Nurhan Yılmaz  33321
 İşletme İktisadı Enstitüsü  Safiye Meryem Tunç 18381 Vural Şenbaş  18382