Mülakat Teknikleri Eğitimi Tamamlandı

Üniversitemiz öğrencilerinin iş/staj görüşmelerine gitmeden önce mülakat hazırlıklarını öğrenerek çalışma hayatına geçiş sürecinde başarılı olmaları amacıyla düzenlediğimiz, işe/staja kabul edilmede önemli bir rolü olan mülakat görüşmeleriyle ilgili bilgilerin paylaşıldığı iki oturumluk Mülakat Teknikleri” eğitimi tamamlandı.

16-23 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen eğitim Merkezimizin kariyer danışmanı Öğr.Gör. Ayten Kayhan tarafından gerçekleştirildi.