Araştırma Merkezleri Bir Araya Geldi

İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTARMER) tarafından organize edilen ''Araştırma Merkezleri Buluşuyor'' başlıklı toplantının ikincisi 26 Şubat 2020 tarihinde İÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleşti.

28 araştırma merkezinden temsilcilerin katıldığı ve Merkezimizi Leyla Altunok'un temsil ettiği toplantı İSTARMER Müdürü Doç.Dr. Haluk Zülfikar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra ise toplantıya katılan merkez temsilcileri sırasıyla söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi.

Toplantının sonunda Doç.Dr. Haluk Zülfikar verimliliği arttırabilmek ve daha sık bir araya gelebilmek amacıyla bir çalışma grubu oluşturulması önerisinde bulundu. Katılımcılar tarafından kabul gören bu öneri ile 11 merkezin yöneticilerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu.
Galeri