Zafer Kalkınma Ajansı - İç Denetçi, Uzman ve Destek Personeli

İlan Tipi ( Burs/Staj/İş )       : İş 

Şehir                                      : Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak

Şirket                                     : Zafer Kalkınma Ajansı

Pozisyon                                : İç Denetçi, Uzman ve Destek Personeli

Tanım/İlan Detayları           :

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

- 4 (dört) Uzman Personel,

- 2 (iki) Destek Personeli,

- 1 (bir) İç Denetçi

alımı yapacaktır.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı'nın merkezi Kütahya olup Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

Aranan Nitelikler                 :

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Yukarıda belirtilen maddeler genel şartlar olup pozisyon bazında aranan niteliklere Zafer Kalkınma Ajansının web sitesinde yer alan "Duyurular" kısmından ulaşabilirsiniz.

İletişime geçilecek kişinin;

e-mail                                       : gulnur.dulger@zafer.gov.tr, ik@zafer.gov.tr

Telefon                                    : (274) 271 77 61 - 175

Firma Sektörü                        : Kamu - Hizmet

Çalışma Şekli                          : Tam Zamanlı

Talep Edilen Personel Sayısı : 7 kişi

İlan geçerliliği                          : 30.03.2020 – 10.04.2020

(Başlangıç-Bitiş Tarihi)