Gerekli Belgeler

Gerek kendi girişimi ile gerekse Kariyer Merkezi aracılığı ile staj yapacak öğrenciler staj evraklarını başlangıç tarihinden en az 10 gün öncesinde Fakültesinde stajdan sorumlu idari personele teslim etmek zorundadır. Sigorta girişi için yapılması gereken işlemlerden, staj süresince öğrencinin bağlı olduğu fakültedeki stajdan sorumlu idari personel sorumludur.

Kendi girişimi ile staj bulan veya Kariyer Merkezi aracılığı ile staj yapacak olan öğrencilerin gerekli staj evrakları aşağıdaki gibidir;

Staj sigorta işlemi yapacak memurdan alınacak belgeler

  • 3 Adet staj formu (Fotoğraflı)
  • 2 Adet SGK Bildirim Formu (Sağlık Yardımı Formu)
  • 1 Adet Adres Bilgi Formu
  • 1 Adet Taahhütname

Öğrencinin temin etmesi gerekenler

  • 2 Adet Vesikalık Resim
  • 1 Adet Öğrenci Kimlik Fotokopisi
  • 1 Adet Kimlik Fotokopisi

Bölümden alınacak belgeler

  • Staj başlamadan alınması gereken ve staja gidilecek kuruma verilecek evrak
  • Staj bittikten teslim edilmesi gereken evraklar (Değerlendirme formları: Öğrencinin staj yaptığı kurumu ve staj yapılan kurumun öğrenciyi değerlendirdiği ve kapalı zarfla öğrenciye vereceği form)

Ek 1: Staja Başvurmak için Bölüm Başkanından Alınacak Form

Ek 2: Zorunlu Birim Dışı Staj Formu

Ek 3: Adres Bilgi Formu

Ek 4: Sağlık Yardımı Formu

Ek 5: Taahütname

21/12/2016
3111 defa okundu

Bozdoğan Kemeri Cad. Prof. Dr. Ümit Doğanay Sok. No:5 VEZNECİLER/İSTANBUL
Telefon: 0212 440 00 89 ( Direkt )
Fax: 0212 440 03 84 ( Direkt )
E-Posta:kagem@istanbul.edu.tr