Kariyer Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Eğer kariyer danışmanlığı alanında uzmanlaşarak bir kariyer danışmanı olmayı hedeflerseniz,  Merkezimiz yönetim kurulu üyeleri tarafından önerilerek uygulamaya geçirilen Kariyer Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilirsiniz.

Program İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirilerek, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak ilk kez Eylül 2011 tarihinde açılmıştır. “Kariyer Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı” İstanbul Üniversitesi’nin tarihi Beyazıt Kampüsü’nde verilmektedir.

Programın Amacı Ve Programda Yer Alan Dersler

Kariyer Danışmanlığı alanındaki temel kavram ve uygulamaları konusundaki gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Program üç (3) yarıyıl olup dönem projesi ile birlikte öğrencinin 7 (yedi) zorunlu (Z), 3 (üç) de seçmeli (S) dersi tamamlaması gerekmektedir.

Programda yer alan dersler şunlardır.

I.Yarıyıl

Kariyer Gelişim Teorileri ve Uygulamaları (Z)

Mesleki Gelişim ve Kişilik Teorileri (Z)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Z)

Yönetim-Organizasyon (S)

II.Yarıyıl

Araştırma Yöntemleri ve Etiği (Z)

Bireysel ve Örgütsel Açıdan Kariyer Planlama ve Geliştirme (Z)  

Kariyer Danışmanlığında Ölçme ve Değerlendirme (Z)

Örgütsel Davranış (S)

III.Yarıyıl

Kariyer Danışmanlığında Görüşme İlke ve Becerileri (Z)

Kariyer Vakaları ve Analizleri (S)

Çalışma İlişkileri ve Hukuku (S)

Meslekler ve Meslekî Yeterlilikler (S)

Dönem Projesi

Adaylar İçin Genel Koşullar

  1. Başvuru için 4 yıllıkherhangi bir lisans programından mezun olmak yeterlidir.
  2. ALES şartı aranmamaktadır.
  3. Yabancı Dil (YDS veya Eşdeğeri) şartı aranmamaktadır.
  4. Programa kabulde, lisans mezuniyet not ortalamasının % 50’si ve mülakat sınavının % 50’si esas alınacaktır.
  5. Programa kabul notunun en az 60 (altmış) olması gerekmektedir.
  6. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

 

Program Ücreti: Kariyer Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın ders kredi ücreti 350 TL olup toplam ücret 10.500 TL‘dir. Ödemelerle ilgili detaylı bilgiye http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr/?p=10009 linkinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru: Programa başvuru yapmak için İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün web sitesinde Güz ve Bahar yarıyılları için ayrı ayrı yayımlanan “Lisansüstü Başvuru Duyuruları” takip edilmelidir.

12/12/2016
1302 defa okundu

Bozdoğan Kemeri Cad. Prof. Dr. Ümit Doğanay Sok. No:5 VEZNECİLER/İSTANBUL
Telefon: 0212 440 00 89 ( Direkt )
Fax: 0212 440 03 84 ( Direkt )
E-Posta:kagem@istanbul.edu.tr