Misyon,Vizyon ve Değerlerimiz

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi (İSTANBUL KAGEM), Üniversitemizin öğrenci, mezun ve mensuplarına; kendilerini tanıma, eğilimlerini ve iş olanaklarını belirleme, kişisel özellikleriyle piyasa koşullarına uygun olarak kariyerlerini planlama ve geliştirme konusunda destek vererek rekabet gücü yüksek profesyoneller olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda merkezimiz; kariyer danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim-yayın, staj imkanlarının geliştirilmesi ve kariyer günleri gibi çeşitli etkinliklerle hizmet vermeyi planlamaktadır.
İSTANBUL KAGEM söz konusu hizmetleri, Üniversitemizin vizyon, misyon ve temel ilkeleri doğrultusunda, siz öğrenci, mezun ve mensuplarımızın tüm yasal haklarını gözeterek, gizlilik ilkesi içinde ve etik kurallar çerçevesinde sevgi ve saygı anlayışıyla gerçekleştirmeyi prensip edinmiştir.

MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİMİZ

Misyon:

Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda, öğrenci, mezun ve mensuplarımıza; kendilerini tanıma ve iş olanaklarını belirleme, kişisel özellik ve eğilimleri, yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile ülke koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyerlerini planlama ve geliştirme konusunda destek vermek.

Vizyon:

Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda; öğrenci, mezun ve mensuplarımızın kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı hedef edinerek sürekli gelişen, fark yaratan ve günümüzde ve gelecekte Türkiye’deki kariyer merkezleri arasında örnek alınan lider bir Merkez olmak.

Değerlerimiz:

Çevreye ve topluma duyarlılık

Dürüstlük

Yenilikçilik

Proaktiflik

Saygı ve Sevgi

 

29/11/2016
1204 defa okundu

Bozdoğan Kemeri Cad. Prof. Dr. Ümit Doğanay Sok. No:5 VEZNECİLER/İSTANBUL
Telefon: 0212 440 00 89 ( Direkt )
Fax: 0212 440 03 84 ( Direkt )
E-Posta:kagem@istanbul.edu.tr