Tarihçe

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi’nin (İSTANBUL KAGEM) kuruluş hikayesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan (SKS), SKS Daire Başkanlığı bünyesinde Kariyer Geliştirme Merkezi’nin kurulmasının talep edilmesi ile başlamıştır.

Bu talep doğrusunda 11 ve 15 Ağustos 2009 tarihlerinde düzenlenen toplantılara kariyer konusu ile ilgilenen öğretim üyeleri davet edilerek proje ekibi oluşturulmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra 11 Eylül 2009 tarihli davet yazısı ile, kariyer konusunda çalışan ve İSTANBUL KAGEM’e katkı sağlayabilecek İstanbul Üniversitesi’nin farklı akademik birimlerinden 58 öğretim üyesi ile 29 Eylül 2009 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı ile, katılımcılara İSTANBUL KAGEM ve planlanan faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, merkez yönergesi tartışılmış ve mevcut ekibe yeni gönüllü katılımlar sağlanmıştır.

19 Ağustos 2009 tarihinden itibaren her hafta düzenli olarak toplanan İSTANBUL KAGEM proje grubunca hazırlanan “Kariyer Danışmanlığı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” teklifi, Şubat 2010 tarihinde İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Genel kurulunca kabul edilerek Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayına sunulmuş ve Haziran 2010 tarihinde onaylanmıştır. 1 Nisan 2010 tarihinde Merkez Yönergesinin İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabul edilmesinden sonra Rektörlük tarafından gerekli görevlendirilmeler yapılarak İstanbul Üniversitesi Kariyer Merkezi resmî olarak çalışmaya başlamıştır.

YÖK’ün 02.08.2012 tarihli toplantısında ise İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına karar verilmiş olup, 27.09.2012 tarihli ve 28424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle İstanbul Üniversitesi Kariyer Merkezi, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ismiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürleri:

        1- Prof.Dr.Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN  

 19 Nisan 2010 – 08 Ekim 2012 (Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü)

 09 Ekim 2012 – 26 Ocak 2016 (Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

        2- Prof.Dr. Pınar ÜNSAL                     

27 Ocak 2016- 12 Ekim 2017  (Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

        3- Doç.Dr. Aslı Beyhan ACAR

13 Ekim 2017- Devam Ediyor (Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

 
29/11/2016
4673 defa okundu

Bozdoğan Kemeri Cad. Prof. Dr. Ümit Doğanay Sok. No:5 VEZNECİLER/İSTANBUL
Telefon: 0212 440 00 89 ( Direkt )
Fax: 0212 440 03 84 ( Direkt )
E-Posta:kagem@istanbul.edu.tr